Ochrona infrastruktury

Ochrona infrastruktury obejmuje wszystkie działania mające zapewnić bezpieczeństwo każdej z osób obecnej w danym momencie na terenie obiektu chronionego oraz nierzadko również znajdującym się w nim wartościowym przedmiotom. Ważna jest także kontrola ruchu osobowego, będącą dość szczególnym i wymagającym zadaniem z uwagi na to, że konieczne jest sprawdzanie, czy na jego teren wchodzą osoby uprawnione oraz pilnowanie, aby nie próbowały się na niego przedostać te będące pod wpływem alkoholu lub posiadające przy sobie niebezpieczne przedmioty.

Na czym polega usługa ochrony obiektów?

Ochrona obiektów to kompleksowa usługa, mająca na celu zabezpieczenie mienia oraz ochronę osób przebywających na danym terenie strzeżonym. Jest to bardzo skuteczny i wydajny system, który pozwala na całodobową kontrolę tego, co dzieje się na wyznaczonym obszarze. W jej zakres wchodzi:

  • monitoring wizyjny, zapewniający obserwowanie na żywo określonego rejonu, bez potrzeby ciągłego patrolowania okolicy oraz umożliwiający podjęcie wystarczająco szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niebezpiecznej sytuacji, np. poprzez wezwanie grupy interwencyjnej lub też zawiadomienie odpowiednich służb;
  • systemy alarmowe pozwalające na wykrywanie tych zdarzeń, które mogą być niewidoczne dla człowieka lub sieci monitoringu, takie jak czujniki ruchu, dymu, temperatury czy gazu;
  • ochrona fizyczna obiektu, która w połączeniu z pozostałymi elementami umożliwia stworzenie kompletnego oraz bardzo skutecznego systemu bezpieczeństwa w obiektach.

nogi osób podczas biegu